Facebook
Twitter

Het startpakket van Kwartiermakers, waarmee kinderboekenuitgeverijen en andere organisaties het dagelijks lezen willen stimuleren, is een groot succes. Zo groot, dat de organisatie op dit moment geen pakketten kan leveren. Ze kunnen voorlopig ook niet worden aangevraagd.

We hopen de startpakketten zo snel mogelijk weer op voorraad te hebben. Houd de website en social media kanalen in de gaten voor meer informatie. 

Boeken inspireren, laten kinderen lachen en helpen bij hun ontwikkeling. Dat geldt niet alleen voor kinderen in Nederland. Met steun van de Nationale Postcode Loterij heeft stichting Save the Children 460.000 kinderboeken kunnen verspreiden in het door geweld getroffen Afghanistan. Hiermee wil de stichting de leescultuur terugbrengen en kinderen zicht geven op een mooie toekomst.

Klik hier voor de reportage van RTL.

Het idee voor Lees 15 minuten per dag is bij Uitgeverij Zwijsen geboren. Maar er zijn inmiddels heel veel partijen die Kwartiermaker zijn. Kwartiermakers zijn scholen, bedrijven, maatschappelijke organisaties en professionals die overal in Nederland actie op gang brengen voor een dagelijks leesritueel van minstens 15 minuten!

Kwartiermakers zijn: CPNB, Cubiss, nagenoeg alle Nederlandse kinderboekenuitgeverijen, Stichting Lezen, Stichting Lezen & Schrijven, MVO Nederland, de Voorlees Express, De Bibliotheek op School, ABN-AMRO, CITO, Sardes, Centraal Boekenhuis, Pam, Kinderzwerfboek, Keesie en Apprentice.

Kinderboekenambassadeur ook Kwartiermaker

Monique & Hans Hagen zijn de Kinderboekenambassadeurs van Nederland. Een Kinderboekenambassadeur geeft de promotie van kinder- en jeugdboeken een herkenbaar gezicht. Of liever gezegd: twee gezichten, want Hans & Monique vervullen deze functie samen. De belangrijkste boodschap van de Kinderboekenambassadeurs is:

Lezen is leuk. Lezen is leerzaam. Lezen maakt je een beter mens. Het helpt je om verder te komen in het leven – allemaal wetenschappelijk bewezen.

​Wat doen de kinderboekenambassadeurs? Ze schrijven in digitale en papieren media, ze geven interviews, lezingen en workshops, ze openen bibliotheken. Kortom, ze vragen aandacht voor boeken en initiatieven die het belang van lezen onderstrepen. De ambassadeurs richten zich op een breed publiek: kinderen, ouders, leerkrachten, politici, schrijvers en illustratoren en jou, de lezer van deze site.De functie van Kinderboekenambassadeur is geïnspireerd op het Britse Children’s Laureate, en bestaat in meer dan tien landen.

De Nederlandse Kinderboekenambassadeurs worden telkens voor twee jaar aangesteld door de Stichting Lezen en het Nederlands Letterenfonds in samenwerking met de Stichting Schrijvers School en Samenleving en de CPNB.

 

 

Ruim negentig procent van de 100 deelnemende scholen aan het pilotproject Lees 15 minuten per dag geeft aan dat er nog steeds minstens één kwartier wordt ingeruimd voor de dagelijkse leesactiviteit in alle groepen. 

Dat blijkt uit de recent gehouden enquête Kwartiermakers op initiatief van Uitgeverij Zwijsen en de partnerorganisaties, in samenwerking met onderzoeksbureau PAM. Kwartiermakers zijn scholen, bedrijven, maatschappelijke organisaties en professionals die overal in Nederland actie op gang brengen voor een dagelijks leesritueel van minstens 15 minuten.

Sommige scholen geven aan zelfs twee keer per dag vijftien minuten in te ruimen voor leesonderwijs. Uit het onderzoek blijkt ook dat de kinderen zelf eveneens enthousiast zijn over het kwartier vrij lezen: 80 procent gaat met plezier aan de slag met het kwartiertje lezen. 

Ook over de resultaten van het dagelijkse kwartier lezen zijn de deelnemende scholen te spreken: meer dan de helft (55 procent) geeft aan dat de resultaten op het gebied van begrijpend lezen verbeterd zijn. Datzelfde geldt voor het technisch lezen; hierbij geeft 70 procent aan dat er verbeteringen zijn. 

Uit eerder onderzoek blijkt dat de leesprestaties van kinderen enorm vooruit gaan als zij iedere dag 15 minuten lezen. Kinderen die dat doen, lezen ruim één miljoen  woorden per jaar. Hun woordenschat en leesvaardigheid groeien daardoor direct.. Met een hoger leesniveau worden andere vakken ook toegankelijker. Dat leidt tot betere schoolprestaties. Daarom is het erg belangrijk om kinderen te stimuleren in het vrij lezen.

Het tijdstip waarop men op school een kwartier per dag leest, verschilt per groep en leerkracht, maar de meeste scholen lassen het kwartiertje meteen na binnenkomst ‘s ochtends in. Ook na de korte pauze in de ochtend is een favoriet moment. 

De deelnemende scholen aan het pilotproject Lees 15 minuten per dag zoeken voor het kwartier lezen en leesbevordering in het algemeen inspiratie bij de Bibliotheek (95 procent), het CPNB (43 procent) of instanties als Stichting Lezen, Stichting Lezen en Schrijven en De Schoolschrijver. Maar ook de inzet van de Kinderboekenambassadeur (voor het jaar 2015-2016 is dat kinderboekenschrijver Jan Paul Schutten) en inspiratiemiddagen dragen bij aan het succes van het project.

Het overgrote deel (ruim 60 procent) van de respondenten is leerkracht en tevens leescoördinator. De overige deelnemers zijn vooral leesconsulenten, dyslectie-specialisten, remedial teachers en mediacoaches vanuit de schoolbibliotheek. De helft (50 procent) van de respondenten staat voor groep 4, op de voet gevolgd door groep 3 (40 procent).

De boeken die ingezet worden voor het kwartier lezen worden volgens het onderzoek door de scholen aangeschaft via de boekhandel (58 procent), maar ook de dienst Bibliotheek op School scoort goed: 41 procent van de boeken vindt de weg via deze dienst. 

Redactie: Lees15minutenperdag. 

De partners van Lees 15 minuten per dag zijn: