Facebook
Twitter

Ruim negentig procent van de 100 deelnemende scholen aan het pilotproject Lees 15 minuten per dag geeft aan dat er nog steeds minstens één kwartier wordt ingeruimd voor de dagelijkse leesactiviteit in alle groepen. 

Dat blijkt uit de recent gehouden enquête Kwartiermakers op initiatief van Uitgeverij Zwijsen en de partnerorganisaties, in samenwerking met onderzoeksbureau PAM. Kwartiermakers zijn scholen, bedrijven, maatschappelijke organisaties en professionals die overal in Nederland actie op gang brengen voor een dagelijks leesritueel van minstens 15 minuten.

Sommige scholen geven aan zelfs twee keer per dag vijftien minuten in te ruimen voor leesonderwijs. Uit het onderzoek blijkt ook dat de kinderen zelf eveneens enthousiast zijn over het kwartier vrij lezen: 80 procent gaat met plezier aan de slag met het kwartiertje lezen. 

Ook over de resultaten van het dagelijkse kwartier lezen zijn de deelnemende scholen te spreken: meer dan de helft (55 procent) geeft aan dat de resultaten op het gebied van begrijpend lezen verbeterd zijn. Datzelfde geldt voor het technisch lezen; hierbij geeft 70 procent aan dat er verbeteringen zijn. 

Uit eerder onderzoek blijkt dat de leesprestaties van kinderen enorm vooruit gaan als zij iedere dag 15 minuten lezen. Kinderen die dat doen, lezen ruim één miljoen  woorden per jaar. Hun woordenschat en leesvaardigheid groeien daardoor direct.. Met een hoger leesniveau worden andere vakken ook toegankelijker. Dat leidt tot betere schoolprestaties. Daarom is het erg belangrijk om kinderen te stimuleren in het vrij lezen.

Het tijdstip waarop men op school een kwartier per dag leest, verschilt per groep en leerkracht, maar de meeste scholen lassen het kwartiertje meteen na binnenkomst ‘s ochtends in. Ook na de korte pauze in de ochtend is een favoriet moment. 

De deelnemende scholen aan het pilotproject Lees 15 minuten per dag zoeken voor het kwartier lezen en leesbevordering in het algemeen inspiratie bij de Bibliotheek (95 procent), het CPNB (43 procent) of instanties als Stichting Lezen, Stichting Lezen en Schrijven en De Schoolschrijver. Maar ook de inzet van de Kinderboekenambassadeur (voor het jaar 2015-2016 is dat kinderboekenschrijver Jan Paul Schutten) en inspiratiemiddagen dragen bij aan het succes van het project.

Het overgrote deel (ruim 60 procent) van de respondenten is leerkracht en tevens leescoördinator. De overige deelnemers zijn vooral leesconsulenten, dyslectie-specialisten, remedial teachers en mediacoaches vanuit de schoolbibliotheek. De helft (50 procent) van de respondenten staat voor groep 4, op de voet gevolgd door groep 3 (40 procent).

De boeken die ingezet worden voor het kwartier lezen worden volgens het onderzoek door de scholen aangeschaft via de boekhandel (58 procent), maar ook de dienst Bibliotheek op School scoort goed: 41 procent van de boeken vindt de weg via deze dienst. 

Redactie: Lees15minutenperdag. 

De partners van Lees 15 minuten per dag zijn: